Mozgófénykép - toptipp.hu

2013.08.23 14:29
Fehér Elephánt: Mozgófénykép - toptipp.hu, 2013. május
 
Mozgófénykép
Filmkomédia, régi és még zenés is!  Nényei Pál  frappáns paródiája egyből megdobogtatja
a 40-es évek mozijára éhes honfiúi-honleányi szíveket.  Hát még ha a főszerepeket a kora-
beli sztárok játsszák! Szervét Tibor bőrébe Törzs Jenő bújik, Karády Katalin  Kováts Adél
mai hangján szólal meg,   Csortos Gyula  máshol forgat,  de fiát  Ráday Imre adja  Rétfalvi 
Tamás bajuszosított maszkjában. 
Ismerősek a szituációk, ám a régies hangvételű dialógok a hamisítatlan pesti humort képvi-
selik. Dinyés Dániel  jobbnál-jobb és abszolút korhű dalai szólnak,  az egyetlen, még álta-
lunk sem ismert szubrett,  Barkay Micike  Szávay Viktória  észbontó vörösében, sziporká-
zó foxtrottban perdül a színre.  Hajós András  dalszövegei már az első  Gyufaszál-songnál
csatát nyernek,  de ki is tudna ellenállni  Kováts Adél  kongeniális Femme Fatale-jának...
Az indítás valóban  "mozgó fénykép"-el történik,  Hoffer Károly mozgatja a némafilm alak-
jait a hátsó színpad vetítővásznán. 
A többször megtekert cselekmény  múltbanéző flash backekkel is operál,  Göttinger Pál
rendezése azonban átlátható szerkezetet épít, színészvezetése, tempója a legkényesebb 
igényeket is kielégíti.  A sokféle színházi, zenei és vizuális elemet erélyes koncepciójával
fogja össze, érzékeny egyensúlyt tartva a régi hangosfilm-képek és az idézőjeles utalások
komikus kavalkádjában. 
Kabos Gyulával nehéz versenyezni, de  Gazsó György intrikusa állja a sarat, a háznép se-
regletében  Formán Bálint  édesen "charmant" komor komornyikja és a padlóvixelésben
decensen riszáló  Drága Diána - Andruskó Marcella  páros tűnik ki.  A báli vendégkoszo-
rút híres filmsztárok életnagyságú fotófigurái alkotják,  Bujdosó Nóra  gazdag jelmeztárá- 
ban különösen  a hölgyek furcsa vonalú,  fémes csillogású öltözékei és egy bizonyos ész-
bontó blúz emlékezetes. Utóbbi a robbanékony naíva, a tüneményes Petrik Andrea sej-
telmes idomait rejti,  a ragyogó fruska,  démoni althangja ellenére,  énekben is fergete- 
ges szuggesztivitással jeleníti meg szeles csitrijét. 
Jávor Pál enyhén népiesre ízesített orgánumán, brillantinos eleganciával hódít Adorjáni
Bálint.  Hosszú passzusokat idéz a híres slágerekből,  de saját szavai is könnyedén illesz-
kednek a szívfacsaróan giccses ábrándokhoz. Mozgása, viharzó lendülete éltető motorja
a produkciónak, nagyokat derülünk, de nem tudjuk kivonni magunkat lefegyverző modo-
rának hatása alól.  És ahogy néz,  ahogy énekel... - Gáláns stílparódia a legnemesebb szí-
eszközökkel! 
Horgas Péter  pompásan funkcionáló díszletének fenékfalán egy ellentengernagyi unifor-
mis,  gigászira nagyított kézelője lóg be és lám, a kibogozhatatlan ellentmondások csúcs-
pontján,  "deus ex equuus",  fehér hintalován maga  Horthy Miklós léptet elő a Don Gio-
vanni Kővendég-motívumától kísérve. Őfőméltóságos igazgatói karizmával,   Bálint András   
egyenként ismerkedik a felsorakozott társulat tagjaival.  A FilmVÉGjáték sötétebbre for-
dul: Perczel Zitát a 38-as törvények leparancsolták a pályáról, Karády Katalin a Gestapó
fogságában, Jávor Pál a Sopronkőhidai börtönben,  szegény Kabos Gyula már meg is halt
az amerikai emigrációban.  Zseniális rétegezettség!  1944: a filmsztárok már nincsenek a 
sehol,  de a mozikban továbbra is ott játszanak a vásznon, ahogy az esős celluloidkocká-
kon is, immáron örökké. 
Ám a Memento Mori nem szegi kedvünk,  Nényei Pál  színműírói bemutatkozása, a társu-
lat kirobbanó kedvű játéka pompásra sikeredett, hosszú szériát ígér a Radnótinak.